Giới trẻ thắc mắcDanh mục đơn: Hỏi chuyên giaLàm thế nào để biết con gái còn trinh?
Huy hỏi 5 tháng trước

Tôi thấy nhiều bạn nam hay khoe nhau về phá trinh bạn gái. Vậy có cách nào để biết con gái còn trinh khi chưa được quan hệ?