Dưỡng sinh nhu quyền

Dưỡng sinh nhu quyền – Vĩnh Xuân Quyền , Hệ phái vĩnh xuân Tế Công dòng Ngô Sỹ Quý

0
Thở bụng, phương pháp thở giúp sống thọ, sống khỏe
0

Đây là bài tập thở để đời giúp bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sống thêm 50 năm trong khi đã bị cắt gần hết phổi vì bị bệnh lao phổi

Blog sức khỏe - Chia sẻ về sức khỏe & Đời sống
Logo