Thực dưỡng, phương pháp dưỡng sinh thông qua ăn uống. Nghệ thuật ẩm thực dưỡng sinh liệu pháp ăn uống giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe